Julkaisut

Artikkelit

Marika Hyttinen, Timo Ylimaunu, Titta Kallio-Seppä, Markku Kuorilehto & Paul Mullins   2019. The pitch mill: The material memory of a specialized production site in the town of Oulu, Finland. Teoksessa The Historical Archaeology of Shadow and Intimate Economies, toim. J. A. Nyman, K. R. Fogle & M. C. Beaudry. University Press of Florida, Gainesville. s. 67–92.

Marika Hyttinen & Titta Kallio-Seppä painossa. They were here too: Women and children in industrial communities. Oxford Handbook of Industrial Archaeology. Oxford University Press.

Tiina Äikäs, Timo Ylimaunu, Tiina Kuokkanen, Erkko Anttila, Tiia Ikonen & Anssi Malinen 2016. Sosiaalinen näkökulma teollisuusarkeologiaan: Tapausesimerkkeinä Varjakan ja Pateniemen sahat Oulun alueella. SKAS 2015/4: 18–37.

Esitelmät ja posterit

Tiina Kuokkanen & Noora Hemminki 2022. Girls at work at Warjakka sawmill. Nordic Labour History Conference. Kööpenhamina. 26.–30.1.2022.

Tiina Äikäs & Timo Ylimaunu 2019. Sessio ”PE20. Materiaalisuus, muistot ja muutokset: Tutkimuskohteena hylätyt teollisuusympäristöt”. Historiantutkimuksen päivät. Oulu. 24.–26.10.2019.

Tiina Kuokkanen & Tiina Äikäs 2019. Oulunsalon Varjakan sahamiljöö kulttuuriperintökohteena. Arkeologipäivät. Lahti. 21.–22.11.2019.

Tiina Äikäs 2019. Preserve, protect & use 2019. Heritagization and revitalization of post-industrial sawmill sites in Oulu region. #SCENE2050 twitter konferenssi. Oulun yliopisto. 17.5.2019.

Varkauden seminaarin esitelmät ks. ohjelma.

Tiina Äikäs, Annemari Tranberg, Tiia Ikonen, Marjo Juola & Timo Ylimaunu 2019. Excavating industrial past, living with memories of a sawmill community. PostMedieval Archaeology Congress. Glasgow, UK. 22–24.3.2019.

Marika Hyttinen, Noora Hemminki  & Timo Ylimaunu 2018. Children and social networks in the early-modern mill communities. Posteri. Society for Historical Archaeology (SHA), Conference on Historical and Underwater Archaeology. New Orleans, Louisiana/ USA. 3.–6.1.2018.

Tiina Äikäs, Erkko Anttila, Timo Ylimaunu, Tiia Ikonen, Marjo Juola, Noora Hemminki 2018.  Industrial archaeology and memories of living in a sawmill community. International Oral History Association Congress. Jyväskylä. 18.–20.6.2018.

Noora Hemminki 2017. Vöyrin pirujen akat ja lapset – dokumentaarista arkeologiaa 1800-luvun ruukkialueesta. Arkeologipäivät. Oulu. 23.–24.11.2017.

Marika Hyttinen 2017. Kaiken takana on nainen? Arkeologipäivät. Oulu. 23.–24.11.2017.

Marika Hyttinen & Titta Kallio-Seppä 2017. They were here too: Women and children of the Pikisaari pitch mill in the early modern Oulu, Finland. Post-Medieval Archaeology Congress, Kingston upon Hull, UK. 31.3.–2.4.2017.

Timo Ylimaunu, Paul. R. Mullins, Tiina Äikäs & Titta Kallio-Seppä 2017. Incorporating laborers: Saunas in industrial Finland. Society for Historical Archaeology, Fort Worth, Texas, USA. 4.–8.1.2017.

Tiina Äikäs, Timo Ylimaunu, Tiina Kuokkanen & Tiia Ikonen 2015. Yhteisöllisyyden rakentuminen saha-alueella: esimerkkeinä Varjakan ja Pateniemen sahat Oulussa. Arkeologipäivät. Tampere. 26.–27.11.2015.