Piippumuistoja

Piippumuistoja -tutkimushankkeessa tarkastelemme tehtaiden piippuihin liittyviä muistoja ja piippujen merkitystä osana nykypäivän kulttuuriperintöä.

Teollisuuskohteiden jäädessä rakennemuutosten takia autioiksi tehtaiden piippujen nähdään usein muodostavan esteettisen haitan ja turvallisuusriskin, mikä on johtanut useiden piippujen purkamiseen.

Tehdasyhteisöjen kukoistaessa nämä piiput ovat kuitenkin olleet yhteisön konkreettisia maamerkkejä ja symboleja elinvoimalle ja vakaudelle. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme tehtaan piippujen elinkaarta uudesta näkökulmasta: osana nykypäivän kulttuuriperintöä sekä resurssina paikalliselle identiteetille.

Vaikka tutkimamme paikat ovat menettäneet merkityksensä teollisuuteen liittyvän elinkeinon ja elinvoiman osana, ne ovat saaneet uusia merkityksiä paikkoina, jotka sitovat ihmiset juuriinsa ja antavat heille tilaisuuden olla vuorovaikutuksessa kulttuuriperintöön ja paikallisyhteisöön. Lisäksi hylättyjen teollisuuslaitosten nykykäyttö on saanut moninaisia muotoja mukaan lukien urbaani löytöretkeily, muuntaminen asuinalueiksi sekä toimiminen erilaisten taidemuotojen tiloina.

Piippukohteita lähestytään tässä tutkimuksessa neljästä eri lähtökohdasta:

1) osallistavuus: interaktiivisen karttasovelluksen avulla otamme paikalliset mukaan,

2) yhteisöllisyys: otamme huomioon paikallisten ihmisten näkökulman ja merkityksenannot osana kulttuuriperintöön liittyviä keskusteluja,

3) aineellinen/aineeton: huomioimme paikkoihin liittyvien tarinoiden ja muistojen kautta aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön yhteenkietoutumisen,

4) taiteelliset tulkinnat: paikat ja niihin liittyvät tarinat saavat uuden tulkinnan taiteen keinoin.

MUISTOT KARTALLA

Yhteisölliselle Muistot kartalla -sivulle voit postata omat teollisuuspaikkoihin liittyvät muistosi.

Pysy kartalla

Olemme myös Facebookissa ja Instagramissa @Piippumuistoja