Tutkijan koronakevät teollisuusarkeologian parissa

Tämä kevät on ollut meille kaikille poikkeuksellinen. En kuvaile tässä tekstissä sitä henkistä painolastia, jota eristäytyminen ja huoli taudin leviämisestä on aiheuttanut. Kerron siitä, miten muuttuneet työolosuhteet ovat vaikuttaneet tutkijan arkeen ja miten hankalasta tilanteesta on syntynyt positiivisiakin uusia oivalluksia.

Porkkanoita ja muuta kasvillisuutta Pateniemen Porilasta

Näin vuoden vaihteen lähestyessä ja joulun ollessa ovella, on hyvä tarkastella kuluvan vuoden tapahtumia. Purua ja Porua -porukkaa ovat työllistäneet ja huvittaneet sekä Varjakan että Pateniemen sahamiljööt. Kesällä kävimme tutkimassa Varjakan pihapiirejä yhdessä amerikkalaisten yhteistyökumppaniemme kanssa. Syksyllä kouluvuoden alussa kävimme yhdessä Pateniemen koululaisten kanssa tutkimassa Pateniemen saha-aluetta. Kummassakin kohteessa otettiin maanäytteitä makrofossiilitutkimuksia varten. Makrofossiilitutkijalle – … Jatka artikkeliin Porkkanoita ja muuta kasvillisuutta Pateniemen Porilasta

Koululaiset kaivamaan!

Elokuussa Pateniemen yläkoulun oppilaat kaivoivat sahamuseon takana eläinten luita, lasia ja nukenjalan. Marraskuussa kävin vetämässä arkeologeille työpajan siitä, kuinka elävöittää arkeologiaa niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Koululaiskaivaukset ovat oivallinen keino tuoda arkeologia käsin kosketeltavaksi lapsille ja nuorille, mutta niihin liittyy myös huomioitavia asioita.

Kohti kaivauskesää

Olemme järjestämässä elokuussa yhdessä Pateniemen yläkoulun kanssa koululaiskaivaukset, joiden aikana koulun 7.-luokkalaiset pääsevät tutustumaan arkeologisiin kenttätöihin ja saavat toivottavasti uudenlaisen näkökulman kotiseutunsa historiaan. Kaivauksia valmistellaksemme koekuopitimme Pateniemessä kesäkuun alussa.