Tutkijat

Piippumuistojen henkilöt

tiinaapt

Tiina Äikäs (PI) on arkeologi, joka työskentelee tutkijatohtorina Oulun yliopistossa. Hän on kiinnostunut nykyisyyden arkeologiasta ja siitä, millaisia merkityksiä ihmiset antavat tänä päivänä kulttuuriperinnölle. Hänen kiinnostuksensa teollisuusarkeologiaan juontaa jo lapsuuden mökkimaisemissa sijainneesta hylätystä Aijalan kaivoksesta ja sen virittämästä mielenkiinnosta ihmisten elämään kaivosyhteisöissä. Tiina on Piippumuistoja-hankkeen johtaja.

Marjo

Marjo Juola on arkeologi, joka on gradussaan käsitellyt Pateniemen saha-alueeseen liittyviä muistoja ja materiaalista kulttuuria. Häntä kiinnostavat muun muassa ihmisen muokkaaman maiseman ja ympäristön vaikutukset yhteisöjen elämään. Marjo on Piippumuistoja-hankkeessa arkeologian alan väitöskirjatutkijana. Hänen muistojensa piippu on entinen Oulun Nuottasaaren tehtaiden piippu. Hän tutkii väitöskirjassaan teollisuuteen liittyvää estetiikkaa, aistikokemuksia sekä maisemassa tapahtuvia muutoksia.

Dosentti Eerika Koskinen-Koivisto on etnologi Jyväskylän yliopistosta. Hän tutkii muistin materiaalisuutta ja aistimuistoja Sensomemo-hankkeessa. Aiemmissa tutkimuksissaan hän on tarkastellut yksilön kokemuksia muuttuvasta tehdasyhteisöstä, nostalgiaa, synkkää kulttuuriperintöä ja arkisia paikkasuhteita. Eerika on ideoinut Piippumuistoja-projektin yhdessä Tiinan kanssa.


Suvi

Kuva- ja sanataiteilija Suvi Nurmi vastaa hankkeen taiteellisesta puolesta. Nurmi valmistui Kuvataideakatemian paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen koulutusohjelmasta vuonna 2011 ja on sittemmin tehnyt maisterintutkinnon myös kirjallisuudentutkimuksesta. Hänen poikkitaiteelliset teoksensa ovat useimmiten teksti- tai ääni-installaatioita, joiden lähtökohtana toimivat paikkoihin liittyvät tekstit, muistot ja mielikuvat. Eräät romanttisimmista treffeistään Nurmi on kokenut hylätyn vaneritehtaan katolla Kotkassa.

Oula

Oula Seitsonen on Piippumuistoja-hankkeen paikkatietohanslankari. Taustaltaan arkeologi ja maantietelijä, jonka kiinnostuksen kohteet kattavat kaiken maailman aiheita esihistoriallisesta karjanhoidosta Mongoliassa ja Saamenmaalla aina 2000-luvun pakolaiskriisin materiaalisiin jäännöksiin ja kummittelevaan kultturiperintöön. Oula työskentelee Arkeologia, Oulun yliopisto / Archaeology, University of Oulu mutta asustaa Hesassa.

Anne

Anne Ryynänen työstää Piippumuistoja-hankkeessa väitöskirjaansa. Tutkailussa on lisätyn todellisuuden vaikutus paikkojen merkityksen rakentumiseen. Kohteena ovat erityisesti Oulun Varjakan historian näkyväksi tekevät AR-toteutukset. Anne on myös pelistudio LudoCraftin head of business development.

Ilja

Ilja Koivisto kuvaa itseään Piippumuistoja-hankkeen kenttätyöhansikkaaksi. Hän haastattelee, valokuvaa ja tekee taustatutkimusta. Ilja on koulutukseltaan etnologi ja on nyt työvapaalla Keski-Suomen museon näyttelyintendentin hommista. Hän on tutkinut amerikansuomalaista metsästyskulttuuria ja hiihtopummeja.

Teemu Tokola


Purua ja porua henkilöt

Timo Ylimaunu on historiallisen arkeologian dosentti ja yliopistonlehtori Oulun yliopistossa. Hän on kiinnostunut laajasti historiallisesta arkeologiasta ja sen eri osa-alueista. Sahayhteisöt ja niiden tutkimus on ollut enemmän ja vähemmän läsnä hänen intressejään aina 1980–90 –lukujen taitteesta lähtien.

 

 

tiinak2pt2

Tiina Kuokkanen on Oulun yliopistosta tohtoriksi valmistunut arkeologi, historioitsija sekä historian ja yhteiskuntaopin opettaja. Hän on kiinnostunut muun muassa pukeutumisesta, identiteetistä ja yhteisöjen sosiaalisista suhteista.

 

 

 

 

ritva

Ritva Kylli on historiantutkija, joka työskentelee Oulun yliopistossa arktisen ja pohjoisen historian yliopistonlehtorina. Hän on kiinnostunut teollisuusyhteisöjen ruokahistoriasta sekä ympäristö- ja terveyshistorian välisistä rajapinnoista.

 

 

 

 

annemari

Annemari Tranberg tekee arkeologian väitöskirjaa Oulun yliopistolla. Hänen aiheenaan on luontosuhteen muuttuminen varhaisen uuden ajan Peräpohjan rannikolla. Annemari tarkastelee reformaation jälkeistä kaupungistuvaa maailmaa pääosin makrofossiilien sekä hyönteisjäänteiden antaman tiedon kautta. Häntä kiinnostaa erilaisten kasvien käyttö eri yhteyksissä sekä ympäristön muokkaaminen.

 

 

Marika Hyttinen on Oulun yliopistosta valmistunut arkeologi ja tiedeviestijä, joka tekee väitöskirjaa Oulun Pikisaaren varhaismodernista pikiruukkiyhteisöstä. Häntä kiinnostavat teollisuusyhteisöt, niiden arki, maailmankuva ja materiaalinen kulttuuri sekä naisten ja lasten asema yhteisöissä.

 

 

 

tiia1Tiia Ikonen on Oulun yliopistosta valmistunut arkeologi ja sosionomi, jota pohdituttaa yhteisöllisyyden ja eriarvoisuuden kokemukset ja merkitykset teollisuusyhteisöissä sekä niiden näkyminen tilassa. Paikkatiedon ja ihmisten tarinoiden yhdistäminen softgis-menetelmin ovat kiinnostuksen keskiössä.

 

 

 

noora

Noora Hemminki on arkeologi, jonka tekeillä oleva väitöskirjatutkimus käsittelee varhaisten teollisuustyöläisten maailmankuvaa.  Noora tutkii aihetta selvittämällä työläisten suhtautumista väkivaltaan, alkoholiin ja henkimaailmaan.

 

 

 

 

Maria Koskela on historian opiskelija, joka tutkii gradussaan naisten mahdollisuuksia työskennellä Varjakan sahalla 1900-luvun alkupuolella. Maria on kiinnostunut usein historiassa näkymättömiin jääneistä, kuten työläisten ja naisten historiasta.

 

Yhteistyötahot:

Prof. Paul Mullins, Liberal Arts, Indiana University-Purdue University Indianapolis, USA.

Prof. LouAnn Wurst, Social Sciences, Michigan Tech, USA.

Matti Kuivamäki & Meri Aatsinki-Hämäläinen, Pateniemen koulu/Pateniemen raitti.